Regulamin parkingu

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PARKINGU PODZIEMNEGO- GARAŻU

W ART HOTEL Sp. z o.o. WE  WROCŁAWIU

(wersja 2.0)

§ 1

Organizacja parkingu podziemnego - garażu

 1. Właścicielem i zarządcą parkingu podziemnego, zwanego dalej „Garażem” jest Art Hotel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-110, ul. Kiełbaśnicza 20 zwana dalej „Art Hotelem”.
 2. Osoba korzystająca z usług Garażu jest zwana dalej „Użytkownikiem”.
 3. Garaż liczy 32 stanowiska postojowe.
 4. Garaż jest zamykanym i dozorowanym miejscem parkowania pojazdów czynnym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na terenie Garażu i wokół niego stanowią integralną część Regulaminu. Użytkownicy Garażu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach piktogramowych i informacyjnych.
 6. Garaż jest objęty monitoringiem wizyjnym.
 7. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren garażu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

§2

Warunki użytkowania Garażu

 1. Na terenie Garażu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania Garażu.
 3. Warunkiem najmu miejsca jest najem miejsca w systemie godzinowym lub w systemie doby hotelowej tj. w godzinach 15.00-12.00.
 4. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu do Garażu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy wydany przez obsługę Garażu.
 5. Oplata za wynajem miejsca parkingowego naliczana jest proporcjonalnie do czasu parkowania zgodnie z wywieszonym cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe („Cennik”).
 6. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem z Garażu i należy ją regulować w recepcji Art Hotelu.
 7. Art Hotel weryfikuje przed wyjazdem z Garażu czy opłata za parkowanie została uregulowana, a w przypadku jej nie uregulowania wstrzymuje proces wyjazdu.
 8. Art Hotel uznaje osobę posiadającą stosowany i opłacony bilet parkingowy za upoważnioną do samodzielnego kierowania, wjazdu i wyjazdu z Garażu kierowanym pojazdem.
 9. Na terenie Garażu obowiązuje zakaz wjazdu samochodów z instalacją gazową, przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz samochodów o wymiarach powyżej 1,9 m.
 10. Wjazd do Garażu i wyjazd jest możliwy wyłącznie w obecności pracowników Art Hotelu i za ich zgodą.
 11. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych wskazanych przez pracownika Art Hotelu, za wyjątkiem miejsc zarezerwowanych i oznakowanych jako zarezerwowane w widoczny sposób. Jeżeli Użytkownik nie dotrzyma niniejszego przepisu Art Hotel jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika lub też naliczania dodatkowej opłaty w przypadku zajęcia dwóch miejsc.
 12. Art Hotel jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 13. Nieprzestrzeganie Regulaminu Garażu podlega  opłacie porządkowej w wysokości 500 zł oraz zablokowaniu pojazdu do czasu uiszczenia tej opłaty.
 14. W przypadku naruszenia Regulaminu lub porzucenia pojazdu Art Hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika.

 

§ 3

Przepisy Bezpieczeństwa

 1. Na terenie Garażu obowiązuje maksymalna prędkość do 5 km/h.
 2. Na teren Garażu mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy o maksymalnej wysokości 1,9 m. Na terenie garażu mogą występować miejscowe obniżenia stropu, które są odpowiednio oznakowane.
 3. Na terenie Garażu zabronione jest :
  1. palenie tytoniu i używanie otwartego ognia;
  2. picie alkoholu;
  3. tankowanie pojazdów i wymiana płynów, chłodzących, paliwa lub oleju;
  4. pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem i/lub niezabezpieczonego przed samoczynnym przemieszczaniem się;
  5. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi instalacjami i/lub częściami;
  6. przebywanie osób nieupoważnionych;
  7. przebywanie w czasie przekraczający ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z Garażu;
  8. pozostawienie w samochodzie zwierząt bez opieki;
  9. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu;
  10. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
  11. zanieczyszczanie Garażu.
 4. Pojazdy stwarzające zagrożenie mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko Użytkownika.

 

§ 4

 

Odpowiedzialność  Art Hotelu.

 1. Art Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie Garażu z winy Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej.
 2. Art Hotel nie ponosi  odpowiedzialności w szczególności za :
  1. za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu;
  2. kradzież pojazdu z miejsca postojowego;
  3. za wszelkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powstałe niezależnie od woli Art Hotelu;
  4. stłuczki i kolizje;
  5. szkody wyrządzone przez osoby trzecie;
 3. Art Hotel odpowiada za wszystkie szkody zawinione w sposób udowodniony przez jej pracowników. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody, nie później jednak niż przed opuszczeniem Garażu. Wszelkie roszczenia z tego tytułu będą rozpatrywane tylko w przypadku stwierdzenia ich przed wyjazdem z Garażu.
 4. Wszelkie szkody powstałe na terenie Garażu likwidowane są w ramach  obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

 

§ 5

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie zarządzanym przez Art Hotel przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie Garażu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika recepcji Art Hotelu o danym zdarzeniu i złożenia oświadczenia w formie pisemnej, nie później niż przed opuszczeniem Garażu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nie pozostawiania w pojeździe przedmiotów niebędących jego wyposażeniem fabrycznym.

 

§ 6

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Garażu należy zgłaszać drogą pisemną na adres: Art Hotel Sp. z o.o. , ul. Kiełbaśnicza 20, 50-110 Wrocław.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie w Recepcji Art Hotelu w terminach i w sposób wymagany odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego.

  

Udogodnienia dla dzieci

czytaj więcej

Zwierzęta w Art Hotelu

czytaj więcej

Usługi hotelowe

czytaj więcej

Opinie gości

czytaj więcej

Sławni w Art Hotelu

czytaj więcej

Śladami historii...

czytaj więcej

Artystyczne wnętrza

czytaj więcej

Od zawsze ze sztuką

czytaj więcej

Nagrody

czytaj więcej

Szukasz pomysłu na prezent?

czytaj więcej

Referencje

czytaj więcej

Salon masażu

czytaj więcej

Regulamin

czytaj więcej

Regulamin parkingu

czytaj więcej

Pomaganie mamy we krwi, czyli o misji społecznej Art Hotelu

2022-07-05
czytaj więcej

Piszą o nas!

2022-06-03
czytaj więcej

Art Hotel wziął udział w projekcie finansowanym z Funduszy Europejskich

2020-10-26
czytaj więcej

Art Hotel Sp. z o.o. otrzymał dotację w ramach tarczy finansowej 2.0

2021-02-01
czytaj więcej

Zapisz się na newsletter!

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez ART HOTEL Sp. z o.o., ul. Kiełbaśnicza 20, 50-110, Wrocław Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane